Əlifba əlifbası şarkı

Alphabet

Əlifba şarkı

A və alma üçün
B topu üçün
C və pişiklər üçün
Doll üçün D
Yumurta və E üçün
Qurbağa üçün F
G və şüşə üçün
Şapka üçün H
İqloya və
Sıxış üçün J
K uçurtma və
L quzu üçün L
M və kişi üçün
N üçün xalis
O soğan və
Qələm üçün P
Q və q
R üçün ring
S və ulduz üçün
T qatar üçün
U üçün çətir və
V van üçün
W üçün saat və
Qutuda X
Y yat üçün və
Z zoo üçün Z

İndi bunu bilirəm, belə edirsiniz!

A, b, C, d-bülletenlər
A, B, C - baş harfler
a, b, c - kiçik hərflər
a, e, lo, u - saitlər
b, c, d, f, g və s
elma, top - sözlər