POÇT

POÇT


1 məktub
2 kart
3 hava məktubu / aerogramma
4 paket / parsel
5 birinci sinif
6 prioritet poçt
7 ekspress poçt / gecə poçtu
8 nömrəli parsel
9 sertifikalı poçt
10 damğası
11 hesabatı lövhələri
12 rulonlarda
13 ştamplara bax
14 pul borcu
15 dəyişiklik adresi forması
16 seçmə xidmət qeydiyyatı forması
17 pasportu ərizə forması
18 zərf
19 dönüş ünvanı
20 poçt ünvanı
21 poçt indeksi
22 postmark
23 möhürü / poçtu
24 poçt slotu
25 poçt işçisi / poçt katibi
26 miqyaslı
27 marka maşın
28 məktub daşıyıcı / poçt daşıyıcısı
29 poçt yük maşını
30 poçt qutusu