PUL

PUL

Coins

ad

Dəyər

Yazılanlar:

1 qəpik
2 nikel
3 dime
4 rüb
5 yarım dollar
6 gümüş dolları
bir cent
beş qəpik
on qəpik
iyirmi beş sent
elli sent
bir dollar
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

Valyuta

ad

Bəzən deyirik:

Dəyər

Yazılanlar:

7 (bir) dollarlıq layihə
8 beş dollarlıq layihə
9 on dolarlıq layihə
10 iyirmi dollarlıq layihə
11 əlli dollarlıq layihə
12 (bir) yüz dollarlıq layihə
bir
bir beş
bir on
bir iyirmi
bir əlli
yüz
bir dollar
beş dollar
on dolar
iyirmi dolar
əlli dolar
yüz dollar
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00